Wednesday, April 18, 2012

Adam Ziemianin \ Адам Земянин

młyn

nie ma wyjścia z naszego młyna      
młynarz klucz zgubił
w mętnej rzece

sam z rybami się pokumał
odpłynął gdzieś
na rybim grzbiecie

nikt nie pamięta już młynarza
czy był naprawdę
między nami

zostały tylko młyńskie kamienie
da cichy skowyt
mielony wiekami
(via)

         
мельница

нет выхода с мельницы нашей
мельник ключ утопил
в мутной речке

сам с рыбьём закумился
да и сплыл куда-то
на плотвичке

никто уж его и не помнит,
был ли мельник
на самом деле

одни жернова остались
да тихий повизг веками
мелённый без всякой цели

Перевод с польского: Гали-Дана Зингер

No comments: